Vraagsturing

Ervaringsverhalen voor vraaggestuurde zorg

Vraaggestuurde zorg, die is ingericht op basis van de wensen en behoeften van patiënten en cliënten, is ook in de GGz nog geen vanzelfsprekendheid. Een groot aantal cliënten- en familieorganisaties werkt samen om meer vraagsturing in de GGz te realiseren. Jacqueline Neijenhuis coördineert het project en vertelt over de stand van zaken.

De participerende patient

Met de introductie van de gereguleerde marktwerking in de zorg in 2006 zou er een omslag moeten plaatsvinden van aanbod- naar vraaggestu

Subscribe to RSS - Vraagsturing