Verstandelijke beperking

Met een mooie bijeenkomst bij PGOsupport op 16 maart 2017 werd een tweede ronde PG Werkt Samen projecten afgesloten.

Het is een kwetsbare cliëntengroep die vaak afhankelijk is van hun omgeving en van zorgverleners

Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking gaat nogal eens mis. De zorg blijkt veelal onvoldoende te zijn afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van deze mensen, hun persoonlijk verzorgers en hun naasten. ‘Het is een kwetsbare cliëntengroep die vaak afhankelijk is van hun omgeving en van zorgverleners’, aldus Ria van Hees, bestuurslid (vrijwilliger) Platform VG Brabant. 

Platform VG Brabant kreeg signalen van ouders/verwanten dat ziekenhuisopname van hun kind/familielid niet goed verliep.

Méér meedoen! De bewonersraad aan het woord

De bewonersraad van Maasveld, onderdeel van Koraal Groep in Maastricht maakt gebruik van de instrumenten voor cliëntenraden, die zijn ontwikkeld binnen het project Méér Meedoen!. Op verzoek van de redactie van Participatiekompas bespraken de leden met elkaar wat hun ervaringen zijn in de bewonersraad en hoe de instrumenten daarbij van pas komen. Een prima aanleiding om nog eens met elkaar stil te staan bij alles wat er in de afgelopen jaren is bereikt!

Bij veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (al of niet in combinatie met een stoornis in het autismespectrum) kan

Tool: Van medezeggenschap naar beleid (Méér meedoen!)

Het betreft een lijst met 10 gouden regels om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van de cliëntenraad.

Tool: Hoe gaat het in de cliëntenraad?

Het betreft een evaluatie-instrument om het functioneren van een cliëntenraad in beeld te brengen.

Pages

Subscribe to RSS - Verstandelijke beperking