UMCU

Het Els-Borstgesprek

In 2010 ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de Els-Borstgesprekken, in samenwerking met het UMC U

Els-Borstgesprekken: reflecteren op gesprekken tussen zorgverleners en patiënten

Artsen zijn in het gesprek met kankerpatiënten in eerste instantie vooral gericht op het verstrekken van medisch-correcte informatie. De patiënt hecht echter evenveel waarde aan emotioneel gerichte communicatie. Om de dialoog tussen zorgverleners en kankerpatiënten te verbeteren zijn de Els-Borstgesprekken ontwikkeld, een initiatief van dr. Els Borst-Eilers.

De organisatie van patiëntenparticipatie in 3 ziekenhuizen

Zoals het ziekenhuis de patiënt heelt, heelt patiëntenparticipatie het ziekenhuis.

Patiënten betrekken bij nieuw onderzoek

Contact met patiënten hebben veel onderzoekers niet of nauwelijks, vaak alleen indirect via de artsen die betrokken zijn bij het onderzoek. Terwijl de onderzoekers wel aan de basis staan van nieuwe behandelingen. Dat bracht dr. Patrick Derksen op het idee om een groep patiënten uit te nodigen voor een bijeenkomst, nog voordat een nieuw onderzoek onder zijn leiding daadwerkelijk van start gaat. 

Subscribe to RSS - UMCU