Register

De maatschappelijke adviesraad voor biobankonderzoek zoekt leden

Medisch onderzoek maakt steeds meer gebruik van medische gegevens en persoonlijk lichaamsmateriaal. Dat is belangrijk voor de verbetering van de gezondheidszorg. Maar er moet wel zorgvuldig mee worden omgegaan. Wat verwachten burgers en patiënten van biomedisch onderzoek met hun gegevens?

Richtsnoer Patiëntenparticipatie bij biobanken: De donor als partner

Op vrijdag 28 november 2014 verscheen het boekje “De donor als partner – Hoe patiënt en publiek te betrekken bij besluitvorming over bio

Kwaliteitsinstituut leert van Zorgstandaard Dwarslaesie

De patiëntenorganisatie voor mensen met een dwarslaesie, Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), stuurde in de zomer van 2013 haar Zorgstandaard naar het Kwaliteitsinstituut voor opname in het Register. Het Kwaliteitsinstituut was op dat moment nog druk bezig om de criteria voor opname in het Register (het Toetsingskader) te ontwikkelen.

In februari 2013 bracht de Dwarslaesie Organisatie Nederland de zorgstandaard Dwarslaesie uit.

Subscribe to RSS - Register