Patientvertegenwoordiger

Bijeenkomst EMA en inbreng patiëntenperspectief

13-12-2018

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) verhuist in 2019 naar Nederland.

Cursus Hoe werkt het stelsel van zorg en welzijn?

29-05-2018

Krijg inzicht in de werking en de belangrijkste ontwikkelingen van het Nederlandse zorgstelsel.

Patiënt staat centraal bij ontwikkeling nieuwe zorgstandaarden

Structureel werken aan verbeteringen en vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg. En dat in eerste instantie vanuit het perspectief van de patiënt. Dat is het doel van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In dit Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars tot eind 2017 samen aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe zorgstandaarden voor 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. ‘We zijn goed op stoom, dus misschien worden het er nog wel meer’, zegt voorzitter Jeroen Muller.

De patiëntenorganisatie in zijn klassieke verschijningsvorm lijkt niet toereikend om de kwaliteit van zorg voor mensen met een bijnieraa

Samen zorgen voor een breder gedragen patiëntenperspectief

Thea Brouwer heeft brede ervaring met het participeren in richtlijnwerkgroepen. Ze vertelt over haar ervaring in de werkgroep richtlijnontwikkeling oncologie/palliatieve zorg. Bij de richtlijnwerkgroep waren artsen, verpleegkundigen, een diëtist en een procesbegeleider van het IKNL betrokken.

Ruimte voor inbreng patiëntperspectief in richtlijn- ontwikkeling

Thea Brouwer was als patiëntvertegenwoordiger betrokken bij de richtlijnontwikkeling oncologie/palliatieve zorg.

Tool: Handleiding richtlijnontwikkeling

Een praktische handleiding van CBO en PGOsupport voor vertegenwoordigers van pg-organisaties (ervaringsdeskundigen), die deel (gaan) nem

Subscribe to RSS - Patientvertegenwoordiger