Patientenversie

Welke kennis en ervaringen heeft het programma Kwaliteit in Zicht opgeleverd?

De vraag van mei 2015 luidt: Welke kennis en ervaringen heeft het programma Kwaliteit in Zicht (KiZ) opgeleverd?

Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA in het Catharina Ziekenhuis

Nelleke van Westering is Master Neurorevalidatie in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Ze houdt zich bezig met het vertalen van de wetenschap naar de praktijk, gericht op ontwikkelingen van het neuro-verpleegkundige vakgebied. Het Catharina Ziekenhuis was een van de vier CVA-ketens die deelnam aan de implementatie van de patiëntenversie van de zorgstandaard CVA/TIA. Nelleke van Westering was hier nauw bij betrokken. Participatiekompas vroeg haar naar de ervaringen.

Eindrapport 'Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA'

In 2012 is de zorgstandaard CVA/TIA ontwikkeld. Deze beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit patiëntenperspectief.

Jaarlijks worden in Nederland 41.000 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA).

Treating rheumatoid arthritis to target: the patient version of the international recommendations

Auteurs: M. de Wit, J. Smolen, L. Gossec, D. van der Heijde
Bron: Annals of the Rheumatic Diseases, 2011

Subscribe to RSS - Patientenversie