Participatieladder

Richtsnoer Patiëntenparticipatie bij biobanken: De donor als partner

Op vrijdag 28 november 2014 verscheen het boekje “De donor als partner – Hoe patiënt en publiek te betrekken bij besluitvorming over bio

Methoden en tools voor patiëntenparticipatie bij onderzoek

Op het Participatiekompas staan inmiddels tientallen methoden en tools voor het vormgeven van patiëntenparticipatie.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) is al lange tijd op verschillende manieren betrokken bij onderzoek.

Tool: Handboek patiënten-/cliëntenparticipatie

Patiëntenparticipatie lijkt een sleutel te zijn om de zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van patiënten.

Tool: Handreiking patiëntenparticipatie vanuit cliënten- en familieperspectief

De handreiking is ontwikkeld binnen het Nationale patiëntveiligheidsprogramma GGz veilige zorg, ieders zorg.

Subscribe to RSS - Participatieladder