Ouderenzorg

Vilans lanceert de Kwaliteitswijzer

Wat is goede zorg in de ogen van de cliënt? En, wat zijn geschikte instrumenten om dit inzichtelijk te maken?

Brochure over samenwerking ouderen en onderzoekers bij zorginnovatie

Samenwerking tussen onderzoekers en ouderen bij zorginnovatieprojecten: hoe gaat dat?

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) (*) heeft tot doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Zeg het met foto's

Artikel over het Fotostemproject, een methode om de participatie van ouderen met dementie en hun familie te versterken.

De PARTNER benadering

Deze poster illustreert de werkwijze en de belangrijkste uitkomsten van het PARTNER project.

In 2008 is vanuit het VU Medisch Centrum een onderzoek gestart naar nieuwe vormen van medezeggenschap in instellingen voor ouderenzorg.

Ouderen vormen een groot deel van de ziekenhuispopulatie en hun aandeel zal in de nabije toekomst sterk toenemen.

Homoseksuele ouderen (55+, m/v) in de intramurale ouderenzorg worden geconfronteerd met vormen van discriminatie en uitsluiting en voele

Eindrapport onderzoek ‘Op weg naar betere roze ouderenzorg’

Auteur/Bron - H. Leyerzaph, M. Visse, A. de Beer, T. Abma - Vumc / Rainbow City Rotterdam - 2013

Subscribe to RSS - Ouderenzorg