Ouderen

Wint u de medische inspirator 2017?

De Medische Inspirator is een prijs, ter waarde van € 75.000, voor de meest inspirerende samenwerking tussen eindgebruiker en onderzoeker. De eindgebruiker kan een cliënt, patiënt(vertegenwoordiger), zorgverlener en/of oudere zijn.

Wanneer een patiënt vijf of meer geneesmiddelen uit verschillende therapeutische (sub)groepen chronisch gebruikt is er sprake van polyfa

De blik van patiënten is bruikbaar om beleidspunten helder te krijgen

Waar de grootste problemen (knelpunten) vanuit patiëntperspectief met betrekking tot mondzorg exact liggen was nog onduidelijk. Daarom is er behoefte om het perspectief van patiënten op verschillende thema’s te actualiseren, te verduidelijken en de grootste probleemgebieden te prioriteren. Participatiekompas sprak met Jan Willem Mulder van Patiëntenfederatie NPCF die met dit project inzicht wil krijgen in de knelpunten, behoeften en aandachtspunten vanuit patiëntperspectief met betrekking tot mondzorg en dan vooral gericht op ouderen.

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Cliëntparticipatie van oudere migranten

Deze notitie komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en gaat in op het belang van participatie van migranten.

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) (*) heeft tot doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Individuele interviews effectief bij patiëntparticipatie van (kwetsbare) ouderen

Renske Kranenburg is junior beleidsmedewerker bij Patiëntenfederatie NPCF en verantwoordelijk voor de uitvoering van het project ‘Informatieoverdracht in de keten van (kwetsbare) ouderen’. Doel van het project is om kwaliteitscriteria op te stellen die kunnen worden ingezet voor de verbetering van de informatieoverdracht in de keten van zorg van kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld in de overgang(en) van (verzorgings)huis naar ziekenhuis en weer terug. Voor hen wordt een Patiëntveiligheidskaart ontwikkeld. Deze verschijnt in december 2014 op de website www.mijnzorgveilig.nl.

Van de in totaal 1,1 miljoen ziekenhuisopnamen in 2011 betrof het in 30% van de gevallen een patiënt van 70 jaar of ouder.

Toekomstverkennend ouderenpanel

Een toekomstverkennend ouderenpanel (ook wel genoemd: toekomstpanel) is een gestructureerd groepsgesprek met en door ouderen, waarin aan

Pages

Subscribe to RSS - Ouderen