Onderzoeksagenda

Veldraadpleging kennisagenda 'Gezond ouder worden' gestart

ZonMw nodigt vertegenwoordigers van  de praktijk, onderzoek en beleid uit om te reageren op de  kennisagenda 'Gezond ouder worden'. Tot uiterlijk 22 februari is er gelegenheid om eventueel ontbrekende kennisvragen aan te vullen op het concept, dat op 8 februari is gepubliceerd.

Patiëntenorganisaties en onderzoeksagenda's

ZonMw wil het opstellen en gebruik van onderzoeksagenda's stimuleren.

Nu de organisatie op poten staat, is het tijd voor een wetenschappelijke agenda

Jan Spijker juicht de samenwerking met de Depressie Vereniging van harte toe. ‘Er was jarenlang geen goede vertegenwoordiging van mensen met een depressie in beleid en onderzoek. Met de komst van deze vereniging is dat in ieder geval geborgd. Dat is ook de reden dat ik ‘ja’ heb gezegd om zitting te nemen in de wetenschappelijke adviesraad’, vertelt Jan Spijker in een interview met het Participatiekompas. ‘Nu de organisatie op poten staat, is het tijd voor een wetenschappelijke agenda.’

De Depressie Vereniging heeft samen met ervaringsdeskundige leden en onderzoekers een ‘Kennisagenda Depressie’ opgesteld.

De behoefte van patiënten aan wetenschappelijk onderzoek loopt niet noodzakelijkerwijs parallel aan het onderzoek zoals dat door onderzo

Jaarlijks investeert de Hartstichting circa 17 miljoen euro in wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van onderzoekers.

Patiëntenparticipatie bij programmering en implementatie van onderzoeksagenderingen: het evaluatieonderzoek

Diverse gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties in Nederland hebben inmiddels ervaring opgedaan met patiëntenparticipatie bij onderz

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek is één van de kerntaken van de Hartstichting.

Financiers van zorg moeten prikkels geven om patiëntenparticipatie te stimuleren

Maarten de Wit promoveerde afgelopen winter op zijn proefschrift ‘Patiënt participation in rheumatology research. A four level responsive evaluation’. Hij onderzoekt in zijn proefschrift de voorwaarden en effectiviteit van patiëntenparticipatie op één specifiek terrein in de gezondheidszorg: reuma-onderzoek. Participatiekompas sprak met Maarten de Wit, over hoe hij tegen de ontwikkeling van het ‘vakgebied’ aan kijkt, over geboekte resultaten en over de stappen die nog gezet moeten worden op het gebied van patiëntenparticipatie.

Pages

Subscribe to RSS - Onderzoeksagenda