Onderzoek

Een 10 voor patiëntenparticipatie

Een prikkelend boek over patiëntenparticipatie voor onderzoekers en patiënten die van elkaar willen leren.

Cliëntparticipatie van oudere migranten

Deze notitie komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en gaat in op het belang van participatie van migranten.

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) (*) heeft tot doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Inbrengen van het patiëntenperspectief bij het opzetten, beoordelen, toekennen van subsidies en uitvoeren van onderzoek, vanuit het pers

De stem van patiënten bij translationeel onderzoek

Een kaartmethode als hulpmiddel om het gesprek met patiënten over medisch-technologisch onderzoek te structureren.

Effectieve gespreksvoering (gevorderden)

20-06-2016

Nog effectiever duidelijk maken wat u bedoelt en wilt. Vol overtuigingskracht uw doel bereiken.

Het doel van het project ‘Expertise in kaart’ is het zichtbaar maken van de organisatie van de zorg voor zeldzame ziekten via de zogenaa

Ervaringswijzer is een website met ervaringskennis van GGz-cliënten.

Pages

Subscribe to RSS - Onderzoek