Nascholing

Herstel en participatie toegankelijk maken voor mensen met psychische kwetsbaarheid* en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt organ

Een rol voor de familie ervaringsdeskundige

Een kind met een ernstige ziekte:  een nachtmerrie voor ouders. Zeker als het herstelproces niet oplevert wat je ervan had gehoopt. Wim Trinks, 78 jaar en vader van een dochter  met ernstige psychoses beschrijft het als een jarenlange worsteling. In de beginjaren van heel dichtbij als direct verantwoordelijke en na het bereiken van de 18-jarige leeftijd van je kind meer op afstand, maar nog steeds in een sleutelrol. Het bracht hem heel specifieke ervaringsdeskundigheid, die hij inmiddels al weer vele jaren inzet als docent bij de opleiding van (voornamelijk) verpleegkundigen. Wat motiveert hem?

Effectief communiceren voor ervaringsdeskundigen

Het Participatiekompas bevat inmiddels tientallen goede voorbeelden van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de verbetering van zorg, beleid of onderzoek. De meerwaarde lijkt daarmee wel aangetoond. Maar hoe communiceer je nu het meest effectief als ervaringsdeskundige? Hoe zorg je ervoor dat er naar je wordt geluisterd en dat je boodschap goed overkomt? Martine Baadenhuijsen heeft zich gespecialiseerd in de communicatie over en rondom een beperking. Vanuit haar opleiding, maar ook vanuit eigen ervaringsdeskundigheid. Nu traint zij andere ervaringsdeskundigen om goed beslagen ten ijs te komen.

Iedere groep een eigen verhaal waarin ‘leven met Parkinson’ de rode draad is

Daar waar ze met het OV of de fiets kan komen, gaat ze heen en ze zou nog veel meer groepen zorgverleners willen benaderen en bereiken. De inmiddels gepensioneerde kleuterjuffrouw Agnes Lieverse-Opdam kreeg in 2004 de diagnose Parkinson nadat ze 4 jaar eerder (behandeld was voor) de diagnose Chronisch Lymfatische Leukemie. Deze ziekte zorgde er eerder al voor dat ze het belang van een goede patiëntenorganisatie had leren kennen. Inmiddels is ze een aantal jaren actief voor de Parkinson Vereniging en geeft met veel plezier gastlessen aan (aankomende) zorgverleners. 

Op de bres voor goede patientenzorg

Een patiënt die niet in de richtlijn past en een babbelkous. Zo omschrijft Antoinette de Fouw zichzelf. Antoinette reageert op een oproep op LinkedIn waarin we vroegen naar verhalen over de inzet van ervaringsdeskundigen bij de (na)scholing van artsen. De Fouw: ‘Ik word ‘gebruikt’ als typische atypische patiënt tijdens colleges aan geneeskunde studenten’. Tijdens haar gesprek met Participatiekompas blijkt dat ze nog veel meer doet dan dat alleen.

Iemand met Parkinson kampt naast de –vaak zichtbare- problemen op motorisch gebied ook met cognitieve of psychische gevolgen van de aand

Patient Partners: waardevolle overdracht van ervaringskennis

Idagreet Humalda is patiënt-docent en bestuurslid van de Stichting Onderwijsprogramma Patient Partners. Een stichting  die een bijzondere vorm van patiëntenparticipatie organiseert: het gaat namelijk niet alleen om het ervaringsperspectief van de patiënt maar vooral om overdracht van medische kennis en vaardigheid. Patient Partners leidt mensen met reumatoïde arthritis (RA) op tot patiënt-docent. Deze, inmiddels 37, patiënt-docenten leren huisartsen en geneeskundestudenten hoe zij de eerste tekenen van de aandoening zo goed mogelijk kunnen herkennen.

De Stichting Patient Partners zet zich in voor een vroege herkenning van reumatoïde artritis (RA).

Subscribe to RSS - Nascholing