Movisie

In onze samenleving wordt nog te veel gedacht vanuit professionele en wetenschappelijke kennis.

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie bestaat vijf jaar: een terugblik en vooral een vooruitblik

In 2009 startte Movisie met de eerste verkennende gesprekken over het oprichten van een kennisprogramma Cliëntenparticipatieeen tijd waarin het veld volop in beweging was. Met de komst van de Wmo in 2007 werden veel Wmo-raden opgericht. Parallel daaraan liepen verschillende landelijke stimuleringsprogramma’s af. De insteek van het kennisprogramma van Movisie was én is een neutrale kennisrol, een verbinder die verschillende perspectieven bij elkaar brengt en samen met het veld op zoek gaat naar vernieuwing. Karin Sok is projectleider Cliëntenparticipatie bij Movisie en blikt terug en vooruit op het kennisprogramma.

Subscribe to RSS - Movisie