Migranten

Cliëntparticipatie van oudere migranten

Deze notitie komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en gaat in op het belang van participatie van migranten.

Tool: Participatie allochtonen in gezondheidsbevordering

Deze handreiking biedt concrete tips, adviezen en voorbeelden voor professionals in de gezondheidsbevordering, die aan de slag willen me

Subscribe to RSS - Migranten