Mantelzorg

Naasten in beeld: Ervaren problematiek en behoeften van naasten van mensen met een somatische aandoening

Ernstige aandoeningen hebben niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor mensen in hun naaste omgeving: partners, kinderen,

Als in een gezin of relatie één van de leden kampt met een psychische aandoening, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de c

Muziek voor een betere dementiezorg

Dat muziek positieve effecten kan hebben bij de zorg voor mensen met dementie is bekend. Onderzoek toont aan dat muziek de onrust vermindert en tot een verbetering van de cognitieve functies bij deze patiënten kan leiden. Voor Ignar Rip was de iPod met favoriete muziek jarenlang een grote steun bij de verzorging van zijn moeder, die aan de ziekte van Alzheimer leed. Ignar: “Plezier hebben bij het verzorgen van een naaste is ontzettend belangrijk. De muziek zorgde daarvoor en verlichtte de zorgtaken enorm”.

Hulpvraagverduidelijking

De hulpvraagverduidelijking wordt ingezet om de zorgvraag van een cliënt helder geformuleerd te krijgen.

Huisvergadering

Cliënten/bewoners (en mantelzorgers) gaan in een vergadering met zorgprofessionals in gesprek over wat cliënten/bewoners belangrijk vind

Subscribe to RSS - Mantelzorg