Kwetsbaarheid

Cliëntparticipatie van oudere migranten

Deze notitie komt voort uit het Nationaal Programma Ouderenzorg en gaat in op het belang van participatie van migranten.

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) (*) heeft tot doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren.

Struggling between strength and vulnerability, a patients’ counter story

Auteurs: G. J. Teunissen, M. A. Visse, T. A. Abma
Bron: Health Care Analysis, May 2013

Subscribe to RSS - Kwetsbaarheid