Kwaliteitsstandaard

GGz-criteriawaaier klaar voor gebruik

Deze week verscheen de GGz-specifieke criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

GGz-specifieke criteriawaaier

De GGz-specifieke criteriawaaier is een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszo

Optimaal participeren door ervaringsdeskundige(n) is geen kleinigheid

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering is een maatschappelijk probleem van epidemische omvang met ingrijpende, vaak levenslange gevolgen. Jaarlijks zijn tenminste 107.000 kinderen slachtoffer van fysiek en seksueel geweld en lichamelijke en emotionele verwaarlozing. Een deel van deze kinderen raakt ernstig psychisch beschadigd en heeft op volwassen leeftijd gespecialiseerde traumabehandeling nodig. Cliëntenorganisaties en organisaties van naasten dringen aan op meer deskundigheid bij verwijzers en behandelaren in de eerste, tweede en derde lijn en daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Vera van Rijn (*) werkte als ervaringsdeskundige mee aan dit traject en het Participatiekompas sprak met haar over haar ervaringen.

Subscribe to RSS - Kwaliteitsstandaard