Kwaliteitscriteria

Welke kennis en ervaringen heeft het programma Kwaliteit in Zicht opgeleverd?

De vraag van mei 2015 luidt: Welke kennis en ervaringen heeft het programma Kwaliteit in Zicht (KiZ) opgeleverd?

Tool: Verbetering ketenzorg vanuit patiëntperspectief

Dit model geeft ketenzorgpartners en patiëntenorganisaties concrete handvatten om de kwaliteit van ketenzorg samen met andere relevante

Vraag van de maand: Wat bereiken pg-organisaties in verbetering van kwaliteit van zorg?

De vraag van februari 2015 luidt: wat bereiken patiëntenorganisaties in verbetering van kwaliteit van zorg?

Bij veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (al of niet in combinatie met een stoornis in het autismespectrum) kan

Het belang van het diagnostisch gesprek, dat wil zeggen de manier waarop ouders wordt verteld dat hun (soms pasgeboren) kind een ernstig

Behoeften van zwangere vrouwen staan lang niet altijd en overal centraal

Met het project ‘Geboortezorg’ is het doel om de wensen en behoeften van zwangere vrouwen voor integrale geboortezorg in kaart te brengen. En om kwaliteitscriteria te formuleren voor de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Kwetsbaarheid, zoals zwangerschap in sociaal-economische achterstandsituaties en zwangerschap naast een chronische aandoening of erfelijke belasting, krijgen daarbij speciale aandacht. Het Participatiekompas sprak met Rosaida Broeren, beleidsmedewerker geboortezorg en Mathijs Romme, interim beleidsmedewerker geboortezorg, beide werkzaam bij Patientenfederatie NPCF (*). 

Dit is een project van PG Werkt Samen.

Jongeren werken mee aan kwaliteitscriteria voor jongeren met obesitas

In het project 'Kwaliteitscriteria Obesitas bij jongeren van 12-18 jaar' zijn kwaliteitscriteria opgesteld vanuit het patiëntenperspectief. Hiervoor zijn 3 focusgroepen gehouden en 5 jongeren en 3 ouders individueel geïnterviewd. Daarnaast is een animatiefilmpje gemaakt. Een van die jongeren is Babette Oosterhuis. Zij heeft zowel meegewerkt aan een interview als het ontwikkelen van het animatiefilmpje. Babette heeft haar ervaring in dit project voor Participatiekompas beschreven.

Het Programma Kwaliteit in Zicht (KiZ) is een samenwerkingsverband tussen 8 grote patiëntenorganisaties:

Obesitas is één van de grootste uitdagingen voor de volksgezondheid van de 21e eeuw.

Pages

Subscribe to RSS - Kwaliteitscriteria