Klankbordgroep

De organisatie van patiëntenparticipatie in 3 ziekenhuizen

Zoals het ziekenhuis de patiënt heelt, heelt patiëntenparticipatie het ziekenhuis.

Mensen met reumatische artritis (RA) krijgen in de loop van hun ziekte meestal met verschillende behandelingen en meerdere zorgverleners

Een hoorcommissie uit 2009 leverde diverse aandachtspunten op ten aanzien van het beleid voor dak- en thuislozenopvang in Eindhoven.

Sinds 2001 vindt patiëntenparticipatie plaats in de Limburgse netwerken palliatieve zorg door middel van klankbordgroepen.

Subscribe to RSS - Klankbordgroep