Kinderen

Tool: Kinderen en jongeren actief in wetenschappelijk onderzoek: ethiek, methoden en resultaten van onderzoek met en door jeugd

Het boek beschrijft hoe participatief onderzoek met kinderen en jongeren op een wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze uitgevoer

Geef patiënten een stem in onderzoek

Patiënten moeten meer betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. Dit bepleit prof. dr. Nico Wulffraat, hoogleraar kinderreumatologie en kinderimmunoloog in het UMC Utrecht, in zijn oratie.

Spelvormen kinderparticipatie

Het doel van deze participatiemethoden is kinderen spelenderwijs te betrekken bij het bedenken van nieuwe activiteiten, het maken van ke

Scoren op kwaliteit

De bedoeling van Scoren op kwaliteit is cliënten middels spel uitnodigen over hun ervaringen met de zorg- en dienstverlening te vertelle

Subscribe to RSS - Kinderen