Implementatie

Participatiekompas Live tijdens congres Ervaringskennis toepassen op 12 april

Dinsdag 12 april is het zover: het congres ‘Ervaringskennis toepassen - Werk in uitvoering’ in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Een dag vol inspiratie voor patiëntenorganisaties en zorgverleners. Maak kennis met aansprekende voorbeelden. Ontmoet collega’s.

Patiëntenparticipatie bij programmering en implementatie van onderzoeksagenderingen: het evaluatieonderzoek

Diverse gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties in Nederland hebben inmiddels ervaring opgedaan met patiëntenparticipatie bij onderz

Wanneer een patiënt vijf of meer geneesmiddelen uit verschillende therapeutische (sub)groepen chronisch gebruikt is er sprake van polyfa

Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA in het Catharina Ziekenhuis

Nelleke van Westering is Master Neurorevalidatie in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Ze houdt zich bezig met het vertalen van de wetenschap naar de praktijk, gericht op ontwikkelingen van het neuro-verpleegkundige vakgebied. Het Catharina Ziekenhuis was een van de vier CVA-ketens die deelnam aan de implementatie van de patiëntenversie van de zorgstandaard CVA/TIA. Nelleke van Westering was hier nauw bij betrokken. Participatiekompas vroeg haar naar de ervaringen.

Subscribe to RSS - Implementatie