Ideeën

Tool: Adviesvangers

Adviesvangers is een methode voor gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om bij vragen of problemen hun cliënten op e

Wereldcafé

Het World Café concept is bij toeval ontstaan in 1995 in Californië.

Schilderijmethode

De schilderijmethode is een specifieke vorm van een panelmethode. Het is een creatieve methode om een

Subscribe to RSS - Ideeën