GGz

Als in een gezin of relatie één van de leden kampt met een psychische aandoening, heeft dit ingrijpende gevolgen voor het leven van de c

In onze samenleving wordt nog te veel gedacht vanuit professionele en wetenschappelijke kennis.

GGz-criteriawaaier klaar voor gebruik

Deze week verscheen de GGz-specifieke criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

GGz-specifieke criteriawaaier

De GGz-specifieke criteriawaaier is een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszo

Herstel en participatie toegankelijk maken voor mensen met psychische kwetsbaarheid* en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt organ

Een rol voor de familie ervaringsdeskundige

Een kind met een ernstige ziekte:  een nachtmerrie voor ouders. Zeker als het herstelproces niet oplevert wat je ervan had gehoopt. Wim Trinks, 78 jaar en vader van een dochter  met ernstige psychoses beschrijft het als een jarenlange worsteling. In de beginjaren van heel dichtbij als direct verantwoordelijke en na het bereiken van de 18-jarige leeftijd van je kind meer op afstand, maar nog steeds in een sleutelrol. Het bracht hem heel specifieke ervaringsdeskundigheid, die hij inmiddels al weer vele jaren inzet als docent bij de opleiding van (voornamelijk) verpleegkundigen. Wat motiveert hem?

Ervaringsverhalen voor vraaggestuurde zorg

Vraaggestuurde zorg, die is ingericht op basis van de wensen en behoeften van patiënten en cliënten, is ook in de GGz nog geen vanzelfsprekendheid. Een groot aantal cliënten- en familieorganisaties werkt samen om meer vraagsturing in de GGz te realiseren. Jacqueline Neijenhuis coördineert het project en vertelt over de stand van zaken.

Patiënt staat centraal bij ontwikkeling nieuwe zorgstandaarden

Structureel werken aan verbeteringen en vernieuwingen in de geestelijke gezondheidszorg. En dat in eerste instantie vanuit het perspectief van de patiënt. Dat is het doel van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In dit Netwerk werken patiënten en naasten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars tot eind 2017 samen aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe zorgstandaarden voor 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen. ‘We zijn goed op stoom, dus misschien worden het er nog wel meer’, zegt voorzitter Jeroen Muller.

Gelijkwaardige gesprekspartner kwaliteitsstandaarden GGz

Om cliënten en familieleden in staat te stellen gerichte feedback te geven op de nieuwe kwaliteitsstandaarden in de geestelijke gezondheidszorg (GGz), wordt een GGz-criteriawaaier ontwikkeld. Marloes Martens, gezondheidswetenschapper en eigenaar van ResCon research & consultancy, voert het project uit en vertelt waarom deze criteriawaaier belangrijk is voor de kwaliteit van de GGz.

Criteriawaaier voor GGz in de maak

De criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliëntenvertegenwoordigers, krijgt navolging: aan het einde van het jaar verschijnt een criteriawaaier specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

Pages

Subscribe to RSS - GGz