Gezondheidsfondsen

Beoordeling onderzoeksvoorstel vanuit patiëntenperspectief

De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) hebben het initiatief genomen tot een uniform formulier waarmee patiënten en cliënten onderzoe

Financiers van zorg moeten prikkels geven om patiëntenparticipatie te stimuleren

Maarten de Wit promoveerde afgelopen winter op zijn proefschrift ‘Patiënt participation in rheumatology research. A four level responsive evaluation’. Hij onderzoekt in zijn proefschrift de voorwaarden en effectiviteit van patiëntenparticipatie op één specifiek terrein in de gezondheidszorg: reuma-onderzoek. Participatiekompas sprak met Maarten de Wit, over hoe hij tegen de ontwikkeling van het ‘vakgebied’ aan kijkt, over geboekte resultaten en over de stappen die nog gezet moeten worden op het gebied van patiëntenparticipatie.

Subscribe to RSS - Gezondheidsfondsen