Gesprek

Het Els-Borstgesprek

In 2010 ontwikkelde de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) de Els-Borstgesprekken, in samenwerking met het UMC U

Els-Borstgesprekken: reflecteren op gesprekken tussen zorgverleners en patiënten

Artsen zijn in het gesprek met kankerpatiënten in eerste instantie vooral gericht op het verstrekken van medisch-correcte informatie. De patiënt hecht echter evenveel waarde aan emotioneel gerichte communicatie. Om de dialoog tussen zorgverleners en kankerpatiënten te verbeteren zijn de Els-Borstgesprekken ontwikkeld, een initiatief van dr. Els Borst-Eilers.

In gesprek met de Raad van Bestuur

In deze methode voeren cliënten gesprekken met leden van de directie/Raad van Bestuur.  De directie/Raad van Bestuur verkrijgt op deze w

Hulpvraagverduidelijking

De hulpvraagverduidelijking wordt ingezet om de zorgvraag van een cliënt helder geformuleerd te krijgen.

Huisvergadering

Cliënten/bewoners (en mantelzorgers) gaan in een vergadering met zorgprofessionals in gesprek over wat cliënten/bewoners belangrijk vind

Gesprek met patiëntenvereniging

1-3 afgevaardigden van een patiëntenvereniging gaan in gesprek met medewerkers van een bepaalde afdeling.

Interview

Het interview is een gestructureerd vraaggesprek aan de hand van een gespreksleidraad of een aantal steekwoorden met als doel om diepgaa

Subscribe to RSS - Gesprek