Gemeente

Herstel en participatie toegankelijk maken voor mensen met psychische kwetsbaarheid* en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt organ

Effectief communiceren voor ervaringsdeskundigen

Het Participatiekompas bevat inmiddels tientallen goede voorbeelden van de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de verbetering van zorg, beleid of onderzoek. De meerwaarde lijkt daarmee wel aangetoond. Maar hoe communiceer je nu het meest effectief als ervaringsdeskundige? Hoe zorg je ervoor dat er naar je wordt geluisterd en dat je boodschap goed overkomt? Martine Baadenhuijsen heeft zich gespecialiseerd in de communicatie over en rondom een beperking. Vanuit haar opleiding, maar ook vanuit eigen ervaringsdeskundigheid. Nu traint zij andere ervaringsdeskundigen om goed beslagen ten ijs te komen.

Movisie start nieuwe serie: De toekomst van cliëntenparticipatie

Cliënten optimaal betrekken bij het nieuwe Wmo-beleid. En dan niet alleen de mondige cliënten, maar ook mensen die daar hulp bij nodig hebben. Dit zijn belangrijke thema's in aanloop tot de invoering van de nieuwe Wmo in 2015.

Cliëntenparticipatie in Wmo in 2015

Staatssecretaris van Rijn heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning half januari naar de Tweede Kamer gestuurd. Zorgbelang Nederland heeft de Kamer gevraagd om aandacht voor cliëntenparticipatie in het wetsvoorstel. Zie de brief aan de Tweede Kamer van 13 februari jl.

In 2008 voerde Zeg het ons! onderzoek uit bij de gemeente Venlo in het kader van de Wmo.

‘Peer Consultatie’ is oorspronkelijk ontwikkeld voor GGZ-cliënten en is uitgevoerd in de gemeente De Bilt.

Een hoorcommissie uit 2009 leverde diverse aandachtspunten op ten aanzien van het beleid voor dak- en thuislozenopvang in Eindhoven.

In de Leeuwarden bestaat sinds 2009 een Wmo-adviesraad voor de prestatievelden 7, 8 en 9.

Subscribe to RSS - Gemeente