Familie

Naasten in beeld: Ervaren problematiek en behoeften van naasten van mensen met een somatische aandoening

Ernstige aandoeningen hebben niet alleen consequenties voor de patiënt, maar ook voor mensen in hun naaste omgeving: partners, kinderen,

Een rol voor de familie ervaringsdeskundige

Een kind met een ernstige ziekte:  een nachtmerrie voor ouders. Zeker als het herstelproces niet oplevert wat je ervan had gehoopt. Wim Trinks, 78 jaar en vader van een dochter  met ernstige psychoses beschrijft het als een jarenlange worsteling. In de beginjaren van heel dichtbij als direct verantwoordelijke en na het bereiken van de 18-jarige leeftijd van je kind meer op afstand, maar nog steeds in een sleutelrol. Het bracht hem heel specifieke ervaringsdeskundigheid, die hij inmiddels al weer vele jaren inzet als docent bij de opleiding van (voornamelijk) verpleegkundigen. Wat motiveert hem?

Muziek voor een betere dementiezorg

Dat muziek positieve effecten kan hebben bij de zorg voor mensen met dementie is bekend. Onderzoek toont aan dat muziek de onrust vermindert en tot een verbetering van de cognitieve functies bij deze patiënten kan leiden. Voor Ignar Rip was de iPod met favoriete muziek jarenlang een grote steun bij de verzorging van zijn moeder, die aan de ziekte van Alzheimer leed. Ignar: “Plezier hebben bij het verzorgen van een naaste is ontzettend belangrijk. De muziek zorgde daarvoor en verlichtte de zorgtaken enorm”.

De 15 cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGz) willen meer grip krijgen op de digitale ontwikkelingen bi

Samenwerken met patiënten en familie is onontbeerlijk

De redactie van Participatiekompas sprak met Iris Sommer, hoogleraar Psychiatrie bij het UMC Utrecht. Ze werkt in haar onderzoeken veel samen met Anoiksis en Ypsilon. Anoiksis is de vereniging voor en door mensen met een psychosegevoeligheid en Ypsilon is de vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.

Triadekaart, volop in gebruik

De Triadekaart is het antwoord van Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psych

Bij 5 GGz-instellingen hebben audits plaatsgevonden met ervaringsdeskundige auditoren.

Tool: Handreiking signaleren en melden van (on)veiligheid door cliënten en naasten

De handreiking is ontwikkeld binnen het landelijke patiëntveiligheidsprogramma in de GGz: veilige zorg, ieders zorg.

Tool: Handreiking patiëntenparticipatie vanuit cliënten- en familieperspectief

De handreiking is ontwikkeld binnen het Nationale patiëntveiligheidsprogramma GGz veilige zorg, ieders zorg.

Pages

Subscribe to RSS - Familie