Europa

EUPATI nu ook in het Nederlands!

EUPATI

Collectieve positie van patiëntenparticipatie moet echt steviger

Boek ‘De macht van de patiënt’ geeft inkijk in dynamiek en invloed van patiëntenbeweging 

Eigenlijk had hij liever journalist willen worden maar koos toch voor een studie bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Schrijven werd wel een rode draad in zijn carrière. Cees Smit schreef voor verschillende bladen van patiëntenorganisaties en werkte aan verscheidene wetenschappelijke artikelen. Samen met anderen publiceerde hij diverse boeken op het gebied van patiëntenparticipatie waaronder  recent zijn  boek ‘De macht van de patiënt, baas over je eigen ziekte’. Net 65 geworden maar nog erg actief. ‘Al heb ik inmiddels wel meer rekening te houden met mijn gezondheid’, voegt Smit er zelf aan toe. 

Samen op weg naar levensloopgeneeskunde

Om te beginnen: het is natuurlijk helemaal van deze tijd, het betrekken van patiënten bij het vormgeven van zorg en onderzoek. Maar professor Nico Wulffraat, kinderreumatoloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, benoemt zonder aarzelen heel concrete redenen waarom hij daar een serieuze zaak van maakt. Voor het Participatiekompas gaat hij nader in op de bijzondere samenwerking die hij heeft met jeugdreuma patiënten en hun ouders en zijn ideeën voor de toekomst.

Een Patient Advocate aan het woord

Voor alleen een plaatsje aan de onderhandelingstafel doet ze het allang niet meer. Een formele stem en daadwerkelijk meebeslissen over zaken die er voor de patiënt toe doen, daar draait het om. Mariëlle Horsting  timmert hard aan de weg voor een doel dat ze zelf in het Engels samenvat als: ‘Best access to treatments’. De redactie van Participatiekompas sprak met haar over de verschillende wegen die zij daartoe bewandelt.

 

Subscribe to RSS - Europa