Ervaringsverhalen

Boek met ervaringsverhalen van patiënten

Om de ziekenhuisfusie te vieren, kregen alle medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk begin dit jaar een boek met ervaringsverhalen van ETZ-patiënten. Hartverwarmende verhalen, van mensen op het meest kwetsbare moment: als zij ziek zijn.

Van individueel verhaal naar breed gedragen inzicht

Veel patiënten en cliënten delen hun ervaringen met het ziek-­zijn en met de gezondheidszorg niet alleen met hun eigen omgeving, maar me

Ervaringsverhalen voor vraaggestuurde zorg

Vraaggestuurde zorg, die is ingericht op basis van de wensen en behoeften van patiënten en cliënten, is ook in de GGz nog geen vanzelfsprekendheid. Een groot aantal cliënten- en familieorganisaties werkt samen om meer vraagsturing in de GGz te realiseren. Jacqueline Neijenhuis coördineert het project en vertelt over de stand van zaken.

Een 10 voor patiëntenparticipatie

Een prikkelend boek over patiëntenparticipatie voor onderzoekers en patiënten die van elkaar willen leren.

Patiëntenreis

Een grafische weergave van de verschillende fasen en gebeurtenissen die een fictieve patiënt/cliënt doormaakt.

Als de ziekte wordt ontdekt, krijg je voor je gevoel ‘levenslang’

PratenOverGezondheid is een nieuwe website die herkenbare en betrouwbare informatie biedt over uiteenlopende ervaringen rond gezondheid, ziekte en zorg. De website is vrij toegankelijk voor iedereen. Ingrid heeft Diabetes type 2 en vanwege haar deelname aan een onderzoek van het UMCG naar de nierfunctie bij Diabetes type 2 in contact gekomen met de makers van PratenOverGezondheid. Het Participatiekompas sprak met Ingrid over haar medewerking. 

PratenOverGezondheid is een nieuwe website die herkenbare en betrouwbare informatie biedt over uiteenlopende ervaringen rond gezondheid,

Subscribe to RSS - Ervaringsverhalen