Ervaringsdeskundigen

Participatiematrix

De Participatiematrix is een tool voor projectleiders om het gesprek aan te gaan met ervaringsdeskundigen over hun gewenste rollen in ve

In Nederland bestaat een multidisciplinaire richtlijn voor nierfalen. Hiervan is ook een patiëntenversie gemaakt.

Subscribe to RSS - Ervaringsdeskundigen