Ervaringen

Patiëntenreis

Een grafische weergave van de verschillende fasen en gebeurtenissen die een fictieve patiënt/cliënt doormaakt.

Sterke verhalen uit het ziekenhuis

Sterke verhalen.. of weten patiënten het beter? Hoe mondig zijn patiënten eigenlijk als het op hun eigen zorg aankomt?

Gebruik patiëntenverhalen voor betere ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen moeten, veel meer dan ze nu doen, luisteren naar de ervaringen van patiënten en deze actief verzamelen.

Tool: Handboek kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten

Deze handleiding is bedoeld om ziekenhuizen te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaringen van pat

Brainzone

Via een website leggen mensen contact met elkaar, geven hun mening en reageren op stellingen over

In 2008 voerde Zeg het ons! onderzoek uit bij de gemeente Venlo in het kader van de Wmo.

Cliëntendagboek

Een cliëntendagboek is een document waarin een cliënt gedurende het gehele zorgproces bijhoudt wanneer iets gebeurt, wat er gebeurt en w

Wandeling

De wandeling kan door instellingen, afdelingen of zorgketens georganiseerd worden.

In gesprek met de Raad van Bestuur

In deze methode voeren cliënten gesprekken met leden van de directie/Raad van Bestuur.  De directie/Raad van Bestuur verkrijgt op deze w

Pages

Subscribe to RSS - Ervaringen