EBCD

Patiënt- en familiegerichtheid is in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam (AMC) een belangrijke dimensie van kwaliteit.

Dromen over zorg: interview met Mieke Damen

Een verzoek vanuit de polikliniek, met de daarbij behorende informatie vooraf: voor Mieke Damen was dat de start van een intensief traject, met als doel de zorg op de afdeling Interne Geneeskunde van het UMC Groningen te verbeteren. Samen met zorgverleners en begeleid door 2 onderzoekers van de afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek. De redactie van Participatiekompas vroeg aan haar hoe zij, als patiënt, het project Dromen over Zorg heeft ervaren. Hoe stapte ze er in, komen haar ervaringen overeen met de verwachtingen en wat wil ze aan andere patiënten meegeven die een vergelijkbaar traject overwegen?

Dromen over zorg: interview met Andrea Kramer, nefroloog

Een positieve flow bovenop een toch al goed draaiend team, zo vat Andrea Kramer de opbrengst van het project Dromen over zorg samen. Binnen dit project werkten patiënten samen met zorgverleners aan concrete verbeteringen op de afdeling Interne Geneeskunde van het UMC Groningen. Andrea Kramer  was betrokken bij dit project als aanspreekpunt voor de onderzoekers van de afdeling Toegepast Gezondheidsonderzoek en deelt haar ervaringen met de redactie van het Participatiekompas.

Het in dialoog ontwerpen van patiëntgerichte en innovatieve zorg op twee poliklinieken van de afdeling Interne Geneeskunde.

Tool: Handboek kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patiënten

Deze handleiding is bedoeld om ziekenhuizen te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg, met behulp van de ervaringen van pat

Het doel van dit project is inzicht verkrijgen in de randvoorwaarden en haalbaarheid van participatie van ouderen met dementie en hun fa

Subscribe to RSS - EBCD