CVA

Aanbevelingen voorgelegd aan... Iris Groeneveld, onderzoeker CVA revalidatiezorg

Enthousiast als ze is over het werken met patiënt partners wilde Iris Groeneveld graag meewerken aan dit interview.  Iris werkt als onderzoeker bij het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden. In haar huidige onderzoek werkt ze nauw samen met patiënt partners: 7 mensen met niet-aangeboren hersenletsel en 1 mantelzorger. We hebben haar gevraagd om samen met ons eens te kijken naar de aanbevelingen. Met de blik van onderzoeker die niet eerder heeft meegepraat over de aanbevelingen, maar die wel iets kan zeggen over de waarde ervan voor de praktijk.

Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA in het Catharina Ziekenhuis

Nelleke van Westering is Master Neurorevalidatie in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven. Ze houdt zich bezig met het vertalen van de wetenschap naar de praktijk, gericht op ontwikkelingen van het neuro-verpleegkundige vakgebied. Het Catharina Ziekenhuis was een van de vier CVA-ketens die deelnam aan de implementatie van de patiëntenversie van de zorgstandaard CVA/TIA. Nelleke van Westering was hier nauw bij betrokken. Participatiekompas vroeg haar naar de ervaringen.

Eindrapport 'Implementatie patiëntenversie zorgstandaard CVA/TIA'

In 2012 is de zorgstandaard CVA/TIA ontwikkeld. Deze beschrijft de norm voor goede CVA-zorg vanuit patiëntenperspectief.

Jaarlijks worden in Nederland 41.000 mensen getroffen door een cerebrovasculair accident (CVA).

In opdracht van de Hartstichting voerde het VU Medisch Centrum in samenwerking met De Hart&Vaatgroep onderzoek uit naar psychosocial

Subscribe to RSS - CVA