Criteriawaaier

GGz-criteriawaaier klaar voor gebruik

Deze week verscheen de GGz-specifieke criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

GGz-specifieke criteriawaaier

De GGz-specifieke criteriawaaier is een praktisch hulpmiddel voor cliënten- en familievertegenwoordigers in de geestelijke gezondheidszo

Criteriawaaier voor GGz in de maak

De criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliëntenvertegenwoordigers, krijgt navolging: aan het einde van het jaar verschijnt een criteriawaaier specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

Criteriawaaier: houvast bij de inbreng van patiëntenperspectief

Hoe breng je als ervaringsdeskundige het perspectief van iemand met een ziekte of beperking goed naar voren in een richtlijn, cliëntenraad of advies voor wetenschappelijk onderzoek?

Subscribe to RSS - Criteriawaaier