Clientenraad

Méér meedoen! De bewonersraad aan het woord

De bewonersraad van Maasveld, onderdeel van Koraal Groep in Maastricht maakt gebruik van de instrumenten voor cliëntenraden, die zijn ontwikkeld binnen het project Méér Meedoen!. Op verzoek van de redactie van Participatiekompas bespraken de leden met elkaar wat hun ervaringen zijn in de bewonersraad en hoe de instrumenten daarbij van pas komen. Een prima aanleiding om nog eens met elkaar stil te staan bij alles wat er in de afgelopen jaren is bereikt!

Tool: Van medezeggenschap naar beleid (Méér meedoen!)

Het betreft een lijst met 10 gouden regels om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van de cliëntenraad.

Tool: Hoe gaat het in de cliëntenraad?

Het betreft een evaluatie-instrument om het functioneren van een cliëntenraad in beeld te brengen.

PG organisaties bieden vrijwilligers training over de Participatiewet

Als op 1 januari de Participatiewet in werking treedt, moet iedereen die kan werken aan de slag. Dat betekent werk aan de winkel voor belangenbehartigers. Voor hen heeft PG werkt samen* 3 gratis trainingen ‘Het woord is aan u’ opgezet. Hiervoor kunt u zich nu aanmelden.

Cliëntenraad en brandveiligheid

Bij Brijder Verslavingszorg hebben cliënten, via de cliëntenraad, een veiligheidsscan ontwikkeld om de brandveiligheid op afdelingen te toetsen. Marcel Mooij, ervaringsdeskundige en ontwikkelaar, vertelt over zijn motivatie en ervaringen. Barbara van Sprew, manager bij de instelling, reageert hierop en vertelt hoe de vragenlijst wordt ingezet.

 

De menselijke maat

De Menselijke maat is een participatie methode waarbij cliënten en de cliëntenraad samen invloed uitoefenen op het beleid en zorgen voor

In 2008 is vanuit het VU Medisch Centrum een onderzoek gestart naar nieuwe vormen van medezeggenschap in instellingen voor ouderenzorg.

Ouderen vormen een groot deel van de ziekenhuispopulatie en hun aandeel zal in de nabije toekomst sterk toenemen.

Subscribe to RSS - Clientenraad