Clienten- en familieperspectief

Ervaringsverhalen voor vraaggestuurde zorg

Vraaggestuurde zorg, die is ingericht op basis van de wensen en behoeften van patiënten en cliënten, is ook in de GGz nog geen vanzelfsprekendheid. Een groot aantal cliënten- en familieorganisaties werkt samen om meer vraagsturing in de GGz te realiseren. Jacqueline Neijenhuis coördineert het project en vertelt over de stand van zaken.

Gelijkwaardige gesprekspartner kwaliteitsstandaarden GGz

Om cliënten en familieleden in staat te stellen gerichte feedback te geven op de nieuwe kwaliteitsstandaarden in de geestelijke gezondheidszorg (GGz), wordt een GGz-criteriawaaier ontwikkeld. Marloes Martens, gezondheidswetenschapper en eigenaar van ResCon research & consultancy, voert het project uit en vertelt waarom deze criteriawaaier belangrijk is voor de kwaliteit van de GGz.

Criteriawaaier voor GGz in de maak

De criteriawaaier, een praktisch hulpmiddel voor cliëntenvertegenwoordigers, krijgt navolging: aan het einde van het jaar verschijnt een criteriawaaier specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg (GGz).

Uniek in Nederland: patiënt en familie structureel centraal in kwaliteitsstandaarden

Voor het eerst krijgen patiënten en hun familie structureel een centrale plek bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Het projectvoorstel 'Een krachtige stem' van het Landelijk Platform GGz dat hieraan moet bijdragen, is door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz goedgekeurd.   

Bij veel kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (al of niet in combinatie met een stoornis in het autismespectrum) kan

Subscribe to RSS - Clienten- en familieperspectief