Cliëntenperspectief

Gelijkwaardige gesprekspartner kwaliteitsstandaarden GGz

Om cliënten en familieleden in staat te stellen gerichte feedback te geven op de nieuwe kwaliteitsstandaarden in de geestelijke gezondheidszorg (GGz), wordt een GGz-criteriawaaier ontwikkeld. Marloes Martens, gezondheidswetenschapper en eigenaar van ResCon research & consultancy, voert het project uit en vertelt waarom deze criteriawaaier belangrijk is voor de kwaliteit van de GGz.

Het kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie bestaat vijf jaar: een terugblik en vooral een vooruitblik

In 2009 startte Movisie met de eerste verkennende gesprekken over het oprichten van een kennisprogramma Cliëntenparticipatieeen tijd waarin het veld volop in beweging was. Met de komst van de Wmo in 2007 werden veel Wmo-raden opgericht. Parallel daaraan liepen verschillende landelijke stimuleringsprogramma’s af. De insteek van het kennisprogramma van Movisie was én is een neutrale kennisrol, een verbinder die verschillende perspectieven bij elkaar brengt en samen met het veld op zoek gaat naar vernieuwing. Karin Sok is projectleider Cliëntenparticipatie bij Movisie en blikt terug en vooruit op het kennisprogramma.

Binnen de Stichting Steunfonds UitZicht werkt een aantal Nederlandse fondsen voor mensen met een visuele beperking samen op het gebied v

Cliëntenparticipatie in Wmo in 2015

Staatssecretaris van Rijn heeft de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning half januari naar de Tweede Kamer gestuurd. Zorgbelang Nederland heeft de Kamer gevraagd om aandacht voor cliëntenparticipatie in het wetsvoorstel. Zie de brief aan de Tweede Kamer van 13 februari jl.

Beter zicht op patiëntveiligheid door de inzet van ervaringsdeskundige auditor

Ina Verhoeff (39) werkte als ervaringsdeskundige mee aan een interne audit van een forensische afdeling van GGZ Friesland. Ze heeft zich voorgenomen vooral te letten op de communicatie met cliënten en de manier waarop zij worden bejegend.

Spiegelgesprekken

Met deze methode wordt feedback en informatie van deelnemers verkregen in directe confrontatie. Dit in een groepsbijeenkomst waarbij zor

Subscribe to RSS - Cliëntenperspectief