Chronisch

Ehealth toepassing bij chronische darmziekten succesvol

MAASTRICHT, 15 juli 2017 – De e-health-toepassing mijnIBDcoach zorgt voor een halvering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en een betere therapietrouw voor patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening, zoals de ziekte van Crohn.

Q-koortsonderzoek: parel van patiëntparticipatie

Wat is er mooier dan patiënten de relevantie van onderzoeksvoorstellen laten bepalen? Het gaat tenslotte om hun ziekte. Voorwaarde is dat patiënten de voorstellen begrijpen. En dat ze met de onderzoekers kunnen praten. Kortom, dat 2 werelden bij elkaar komen en elkaar begrijpen. Dat is precies wat er gebeurt bij wetenschappelijk onderzoek naar Q-koorts. Clementine Wijkmans, voorzitter commissie onderzoek Q-support legt uit hoe dat is vormgegeven.

Struggling between strength and vulnerability, a patients’ counter story

Auteurs: G. J. Teunissen, M. A. Visse, T. A. Abma
Bron: Health Care Analysis, May 2013

Het uitspreken van verwachtingen is belangrijk!

Bertha Maat heeft brede ervaring als patiënt-onderzoekspartner. Zij vertelt over het belang van het bespreken van verwachtingen over en weer.

Deelnemen aan een internationaal project

Margôt Bakkers was als ervaringsdeskundige betrokken bij het project: ‘Patient and rheumatologist perspectives on glucocorticoids: an exercise to improve the implementation of the European League Against Rheumatism (EULAR) recommendations on the management of systemic glucocorticoid therapy in rheumatic diseases.’

Het lastige beginstadium van een onderzoek

Margôt Bakkers is als onderzoekspartner betrokken bij het onderzoek ‘effect van inspanning op vermoeidheid bij patiënten met reumatoïde artritis’.

Als ervaringsdeskundige deelnemen in een richtlijncommissie

Een ervaringsdeskundige vertelt over haar ervaring als patiëntvertegenwoordiger in een richtlijncommissie. In deze commissie namen verschillende organisaties en belangengroepen deel.

Subscribe to RSS - Chronisch