Brainstorm

Tool: Adviesvangers

Adviesvangers is een methode voor gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om bij vragen of problemen hun cliënten op e

Jongeren Brainstorm Team

Samen in het ‘Jongeren Brainstorm Team’ op een positieve manier advies geven aan de provincie en jeugdzorginstellingen over wat er nog v

Cliënten visualiseren ervaringen

Cliënten brengen met behulp van foto’s, film, schilderijen of andere visualisatiemethoden hun ervaringen in beeld.

Brainstormsessie

Een brainstormsessie is een semigestructureerde, creatieve groepsactiviteit waarbij onder leiding van een gespreksleider met cliënten ni

Delphi methode

Het realiseren van een onderzoek volgens de Delphi methode bestaat uit vier stappen:

Concept Mapping

Concept Mapping is het, met een groep, vaststellen van relevante thema’s en het visualiseren van een model/raamwerk voor een complex ond

Subscribe to RSS - Brainstorm