Beleid

Tool: Van medezeggenschap naar beleid (Méér meedoen!)

Het betreft een lijst met 10 gouden regels om optimaal profijt te trekken uit de adviezen van de cliëntenraad.

Wat zijn de ervaringen van cliënten in instellingen voor verstandelijk gehandicapten met collectieve medezeggenschap?

In 2008 voerde Zeg het ons! onderzoek uit bij de gemeente Venlo in het kader van de Wmo.

5-stappen methode

De methode bestaat uit een gecombineerde inzet van een aantal instrumenten en bestaat uit 5 stappen:

Een hoorcommissie uit 2009 leverde diverse aandachtspunten op ten aanzien van het beleid voor dak- en thuislozenopvang in Eindhoven.

De stem van de cliënt

De 3 koepelorganisaties: Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de koepe

Participatie in werkgroep/commissie

Cliënten en/of mantelzorgers fungeren als werkgroep-/commissielid.

Subscribe to RSS - Beleid