Ga naar de hoofdcontent

Verantwoording kickstarter

De kickstarter voor onderzoekers is ontwikkeld in opdracht van ZonMw, KWF Kankerbestrijding, Alzheimer Nederland, De Hartstichting en Harteraad, door het Athena Instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam en PGOsupport.

De kickstarter speelt in op de toenemende behoefte bij onderzoekers aan kennis, handvatten en vaardigheden voor het organiseren van patiëntenparticipatie.

Realisatie kickstarter

De kickstarter is in 5 fases ontwikkeld:

  1. Vooronderzoek naar huidige methodiek en onderbouwing
  2. Inventarisatie behoeften bij onderzoekers
  3. Ontwikkeling kickstarter
  4. Validatie en verbetering
  5. Implementatie en verspreiding

Naar wens van onderzoekers

De wensen en behoeften van onderzoekers staan centraal in de realisatie van de kickstarter. In focusgroepen deelden 23 onderzoekers hun ervaringen, knelpunten en behoeften; zowel voor de inhoud als de opbouw en structuur.

De deelnemende onderzoekers vormden een gevarieerde groep: van senior tot junior onderzoekers, van academische en niet-academische centra, arts-onderzoekers en fulltime onderzoekers, van toegepast tot fundamenteel onderzoek, zowel ervaren als onervaren met patiëntenparticipatie.

Uit de focusgroepen bleek dat onderzoekers met verschillende soorten vragen op de website terechtkomen. De onderwerpen in de kickstarter sluiten hierbij aan.

Het prototype dat voortvloeide uit de focusgroepen is uitgebreid getest met 11 onderzoekers, en vervolgens aangescherpt.

Theoretische onderlegger

The Reasoned Action Approach vormde de theoretische basis voor de kickstarter. Dit model is een uitbreiding van de Theory of Planned Behaviour dat tracht te verklaren hoe gedragsveranderingen tot stand komen.

Tijdens de focusgroepen is gekeken welke factoren onderzoekers belemmeren en welke ondersteunen bij patiëntenparticipatie. Door op deze factoren in te spelen, kan de kickstarter bijdragen aan gedragsverandering bij onderzoekers in het organiseren van betekenisvolle participatie. De kickstarter tracht in te haken op de ‘intention-behaviour gap’ bij onderzoekers die patiëntenparticipatie graag willen toepassen, maar niet zo goed weten hoe dat te doen. Zij vinden in de kickstarter de benodigde kennis en handvatten.

Bron: Fishbein, M. and I. Ajzen, Predicting and changing behavior: the reasoned action approach. 2010, New York: Psychology Press.

Terug naar de kickstarter voor onderzoekers.