post-thumb

ZonMw nodigt vertegenwoordigers van  de praktijk, onderzoek en beleid uit om te reageren op de  kennisagenda ‘Gezond ouder worden’. Tot uiterlijk 22 februari is er gelegenheid om eventueel ontbrekende kennisvragen aan te vullen op het concept, dat op 8 februari is gepubliceerd.

ZonMw heeft de agenda samengesteld op basis van input van experts. Zij hebben in hun regio in beeld gebracht wat er al gebeurt op het vlak van gezond ouder worden en wat op hoofdlijnen de wetenschappelijk stand van zaken is. Het brede veld van praktijk, onderzoek en beleid heeft hierop gereflecteerd via een digitale raadpleging in oktober 2016 en een consultatiebijeenkomst op 4 november 2016. Vervolgens is door ZonMw bekeken welke kennisvragen al zijn of zullen worden opgepakt binnen ZonMw-programma’s en in de huidige agenda dus niet meegenomen hoeven te worden.

Op basis van de ontvangen aanvullingen zal het concept weer worden bijgesteld tot een versie die het uitgangspunt vormt voor een prioriteringsronde. Deze ronde vindt plaats tussen 2 en 13 maart. Ook dan worden vertegenwoordigers van verschillende stakeholdergroepen (bijv. burgers, onderzoekers en verzekeraars) weer gevraagd om input.

Kijk voor meer informatie over de aanleiding en achtergronden bij deze kennisagenda en de link naar de vragenlijst waarmee u uw aanvullingen kunt doorgeven op de website van ZonMw.