post-thumb

Voor het eerst krijgen patiënten en hun familie structureel een centrale plek bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden. Het projectvoorstel ‘Een krachtige stem’ van het Landelijk Platform GGz dat hieraan moet bijdragen, is door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz goedgekeurd.   

Een krachtige stem
Het project moet de inbreng van het patiënt- en familieperspectief bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden borgen, waarbij goede zorg vanuit het oogpunt van de patiënt wordt beschreven. De rol van patiënten en hun familie wordt hiermee in het ontwikkelproces gelijkwaardig aan die van de behandelaar.

Met het toekennen van het project geeft het Netwerk patiënten en hun familie niet alleen een centrale plek in het ontwikkelproces, maar faciliteert hen ook in achterbanraadplegingen, knelpunteninventarisaties, het bijeen roepen van focusgroepen en de ontwikkeling van bijvoorbeeld patiëntenversies. Daarmee wordt de kans geboden om structurele vaardigheden te ontwikkelen om een goede bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling en borging van kwaliteitsstandaarden.