Het succes van de eerste Meet Up op 26 juni 2017 is voor het Informatieberaad Zorg van het ministerie van VWS aanleiding voor een tweede Meet Up op vrijdag 25 september. 

De Meet Up bijeenkomsten bestaan uit verschillende sessies, door en voor professionals uit het veld, patiëntenorganisaties en ambtenaren van VWS. Dit beraad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en VWS, waarbij partijen gezamenlijk werken aan een duurzaam informatiestelsel.

De eerste Meet Up bestond uit meer dan 40 sessies en 450 bezoekers en was daarmee volgens de organisatoren een groot succes. Van deze eerste Meet Up is een videoverslag gemaakt. Hierin is te zien hoe mensen de lezingen, kennis-deel-sessies, workshops, demo’s en praktijksessies beleefden. Bekijk het videoverslag.

Meet Up 25 september

Op maandag 25 september opent VWS opnieuw haar deuren voor de tweede Meet Up. Deze bijeenkomst heeft als thema ‘Patiënt centraal, professionals in hun kracht’ en is speciaal bedoeld voor patiënten(organisaties) en zorgprofessionals. 

In bijna 30 sessies uit het veld krijgen bezoekers inzicht in uiteenlopende onderwerpen. Een overzicht van de sessies is te vinden op www.informatieberaad.nl.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.aanmelder.nl.

Meer informatie