Dit model geeft ketenzorgpartners en patiëntenorganisaties concrete handvatten om de kwaliteit van ketenzorg samen met andere relevante stakeholders (zoals patiëntenraad, samenwerkingspartners en zorgverzekeraars) structureel te verbeteren. Daarbij kan het zowel gaan om de interne keten in het ziekenhuis als om de overdracht en samenwerking tussen 1e en 2e lijn en 2e en 3e lijn. Het model is ontwikkeld binnen het programma Kwaliteit in Zicht.