post-thumb

Deze tool biedt tips en inzichten om op een goede en effectieve manier het patiëntenperspectief in te brengen bij de ontwikkeling of herziening van een richtlijn of zorgstandaard (of: kwaliteitsstandaard). De tool is ontwikkeld binnen het programma KIDZ en richt zich op patiëntenvertegenwoordigers en patiëntenorganisaties.