Het betreft een evaluatie-instrument om het functioneren van een cliëntenraad in beeld te brengen. Dit instrument is één van de producten uit het project ‘Méér meedoen’, over empowerment en cliëntparticipatie, voor en door mensen met een verstandelijke beperking.