Patiëntenparticipatie lijkt een sleutel te zijn om de zorg af te kunnen stemmen op de wensen en behoeftes van patiënten. Maar hoe is dit te realiseren? Het handboek ‘Patiënten- en cliëntenparticipatie’ geeft een aantal ideeën en instrumenten voor het verbeteren van de zorg in zorginstellingen samen met patiënten. Er zijn met name informele vormen van patiëntenparticipatie in dit handboek te vinden.

Er zijn verschillende vormen van patiëntenparticipatie die in dit handboek aan de orde komen. Het is mogelijk patiënten alleen te informeren, maar ook om hen mee laten beslissen over bepaalde kwesties. Welke vorm van participatie het meest geschikt is, hangt af van het doel van de participatie, de gewenste intensiteit van participatie, het niveau in de organisatie, de ontwikkelingsfase van het project of proces en van de patiënten zelf.

Het handboek is zeer uitgebreid en overzichtelijk en richt zich in eerste instantie op zorgprofessionals. Het biedt echter zeker ook voor andere doelgroepen een prima inleiding in de (on)mogelijkheden van patiëntenparticipatie.