Auteur/Bron – Truus Teunissen, VUmc/ZonMw/VSB-fonds – 2011

Hoe breng je als ervaringsdeskundige het perspectief van de patiënt goed naar voren in een richtlijn, cliëntenraad of advies voor wetenschappelijk onderzoek? Truus Teunissen ontwikkelde een praktisch hulpmiddel en houvast voor patiëntvertegenwoordigers: de criteriawaaier.
De waaier kwam tot stand na uitvoerig overleg en afstemming met chronisch zieken en gehandicapten en hun organisaties. Het is een hulpmiddel voor mensen die vanuit ervaringsdeskundigheid deelnemen aan cliëntenraad, richtlijnontwikkeling of advies over wetenschappelijk onderzoek.

Promotieonderzoek
De waaier is het resultaat van het promotieonderzoek van Truus Teunissen aan het VU medisch centrum te Amsterdam. Teunissen inventariseerde welke beoordelingscriteria relevant zijn voor patiënten en cliënten die een project- of onderzoeksvoorstel beoordelen of advies uitbrengen over zorg en onderzoek. Zij bracht de criteria in kaart die iets zeggen over de mate waarin en de wijze waarop het patiënten-/cliëntenperspectief naar voren komt.

Zes terreinen
In haar onderzoek identificeerde zij 6 terreinen waarop patiënten en cliënten zich zouden moeten richten:

  • relevantie voor patiënten/cliënten
  • kwaliteit van leven
  • kwaliteit van zorg
  • ethiek en veiligheid
  • informatie en communicatie
  • participatie

Deze thema’s zijn in de waaier verder uitgewerkt in deelgebieden. De waaier geeft de patiënt-/cliëntvertegenwoordiger een houvast tijdens projecten en is een hulpmiddel bij een inhoudelijk gesprek.

One thought on “Tool: Criteriawaaier: houvast bij inbreng patiëntenperspectief

Bernhard Scholten

3 april, 2018 - 10 : 25 : 46

Criteriawaaier
Wilt u mij de waaier opsturen? Dank daarvoor.

Reacties zijn gesloten.