Adviesvangers is een methode voor gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om bij vragen of problemen hun cliënten op een creatieve en laagdrempelige manier te betrekken bij het ophalen van ideeën of oplossingen. LOC Zeggenschap in Zorg en Kuseema ontwikkelden de methode. 

De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor en met jongeren, maar is ook in te zetten voor volwassenen. De kern is dat ‘de doelgroep voor de doelgroep staat’, het is een peer-to-peer tool. De methode geeft cliënten de kans om te brainstormen over hun ideeën en adviezen onder begeleiding van iemand uit hun eigen doelgroep.

De methode is laagdrempelig en zorgt ervoor dat cliënten op een leuke en makkelijke manier meedenken. Als organisatie bereik je zo ook mensen die anders misschien niet zouden meedenken. De Adviesvangers zijn cliënten van dezelfde organisatie of met eenzelfde achtergrond. Zij verzamelen de ideeën via een gestructureerde brainstorm. 

Voorbeeld
In Eindhoven brainstormden Adviesvangers Niek en Amy (16) met 11 jongeren, zowel met als zonder ervaring in de jeugdzorg, over het onderwerp kindermishandeling. Bekijk het voorbeeld op de website van Kuseema.  

Training 

Cliënten die Adviesvanger willen worden, krijgen eerst een training. Ze maken met elkaar kennis en nemen deel aan een brainstorm zoals ze die zelf ook gaan begeleiden. Daarna is het hun beurt: ze gaan aan de hand van een gestructureerd stappenplan zelf oefenen. Natuurlijk krijgen ze ook veel tips over het faciliteren van een groep.

Wat levert het op?

Aan het einde van iedere brainstormsessie kiezen de deelnemers 5 top-ideeën, die ze verder uitwerken. Hier kan de organisatie aan het einde van het traject mee aan de slag.

Met deze methode komt cliëntenparticipatie echt bij de cliënten te liggen. Cliënten ervaren dat ze inspraak kunnen en mogen geven.